پاساژ و مراکز خرید شوش

1 تیر 1401
پاساژ جهیزیه شوش

پاساژ سراسر جهیزیه بازار شوش

اگر تازه عروس هستید یا قصد خرید جهیزیه دارید؛ حتما شما هم با چالش...

ادامه مطلب
9 مرداد 1400
پاساژ نگین بازار شوش تهران

پاساژ نگین بازار شوش

پاساژ نگین بازار شوش مجتمع تجاری قدیمی ساز با دو طبقه در محله باغ...

ادامه مطلب
29 خرداد 1400
مجتمع تجاری قصر بلور بازار شوش تهران

پاساژ قصر بلور بازار شوش

پاساژ قصر بلور بازار شوش مجتمع تجاری نوساز، با پانزده طبقه (با دو درب...

ادامه مطلب
22 فروردین 1400
مرکز تجاری رضائی بازار شوش تهران

پاساژ رضایی بازار شوش

پاساژ رضایی بازار شوش مجتمع تجاری قدیمی ساز با چهار طبقه در محله باغ...

ادامه مطلب
19 فروردین 1400
درب دوم مجتمع تجاری ایرانیان بازار شوش

پاساژ ایرانیان بازار شوش

پاساژ ایرانیان بازار شوش مجتمع تجاری نوساز، با پنج ۵ طبقه واقع در محله...

ادامه مطلب
15 اسفند 1399
پاساژ نور بازار شوش تهران

پاساژ نور بازار شوش تهران

پاساژ نور بازار شوش مرکز خرید نوساز، با ۱۰ طبقه تجاری واقع در محله...

ادامه مطلب
2 اسفند 1399
پاساژ شهرداری بازار شوش تهران

پاساژ شهرداری بازار شوش

پاساژ شهرداری بازار شوش مجتمع تجاری قدیمی ساز، با ۵ طبقه واقع در محله...

ادامه مطلب
26 بهمن 1399
پاساژ الغدیر بازار شوش تهران

پاساژ الغدیر بازار شوش

پاساژ الغدیر مجتمع تجاری نوساز، با هشت طبقه واقع در محله باغ آذری و...

ادامه مطلب
26 بهمن 1399
پاساژ الماس بلورین بازار شوش تهران

پاساژ الماس بلورین بازار شوش

پاساژ الماس بلورین مجتمع تجاری نوساز، با دوازده طبقه (۴ طبقه همکف) واقع در...

ادامه مطلب